Danish(DK)English (United Kingdom)

Fordele ved Staldvent

Dimensionering

Sikker udlægning/dimensionering af bygninger samt varme- og ventilationssystemer for kvæg, svin og fjerkræ inkl. kalkuner. Systemer baseret på både mekaniske og naturlig ventilation kan beregnes.

Dimensionering foretages på baggrund af lokale klimadata baseret på TMY2-formatet. Et format til udvælgelse af klimaparametre - temperaturer, udefugt, solindfald  m.m, som specielt anvendes til beregning af energitekniske forhold. Alle amerikanske stater har en officiel TMY2-databaser, som beskriver de klimatiske forhold lokalt.

Et korrekt dimensioneret varme/ventilationssystem medvirker til minimerer af sygdomme og øger dyrevelfærden, hvilket sammen med optimal energiudnyttelse forbedrer rentabiliteten af den animalske produktion.

Udlægning og dimensionering af ventilationssystemer med central udsugning. Udlægning af central kanal og sidekanaler med beregning af luftfordeling og trykdifferens afhængig af regulerings-strategi, hvilket sikrer, at der ikke opstår pendulering i systemet. I Danmark har der været utroligt mange børnesygdomme med centrale udsugningssystemer – jeg ved ikke hvor udbredt denne for for ventilation er i USA/Canada.

 

Simulering

Simulering af det årlige varme- og elforbrug afhængig af valgte komponenter, reguleringsstrategi samt klimatiske forhold. Simuleringen foregår på timebasis og giver et meget godt overblik over variationer i diverse driftsparametre over året. (F. eks kan fordelen ved anvendelse af frekvensregulerede motorer til udsugningsenheder meget nemt beregnes).

Beregning af ammoniakkoncentrationen i stalden samt beregning af den årlige ammoniakemission fra svine- og fjerkræsstalde med og uden luftrenser. Både kemiske og biologiske luftrensere kan simuleres. På baggrund af CO2-koncentration og NH3-koncentration kan der beregnes et arbejdsmiljø indeks til vurdering af arbejdsklimaet i stalden.

Simulering af staldtemperatur og luftfugtighed ved anvendelse af forskellige køle/befugtnings-systemer. Dette er specielt vigtigt for fjerkræ i områder hvor det bliver meget varmt om sommeren og meget koldt om vinteren - fastlandsklima. Køleanlæg baseret på spray-køling, PAD-køling og mekanisk køling kan beregnes.

 

Tilbudsgivning

Generering af tilbuds-priser og tekster baseret på en komponentkonfigurator med egen komponentdatabase, herunder beregning af systemkarakteristik, som sikrer, at det tilbudte anlæg fungerer korrekt.

Priser, styktal, varenumre, komponenttekster m.m kan udveksles med gængse økonomisystemer som f.eks Navision og SAP

 

Myndighedsbehandling

I Danmark anvendes StaldVent i dag til myndighedsbehandling/godkendelse af luftrensere til fjernelse af ammoniak og lugtemission for svine- og fjerkræsstalde.

 

Referencer

På nuværende tidspunkt har vi ca. 300 StaldVent5 licenser ud at køre. Programmet anvendes blandt andet i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Holland, Tyskland, Frankrig, Polen, Rusland, Ukraine, Slovakiet m.fl. Brugerskaren omfatter hovedsageligt ventilationsfirmaer og herudover konsulenter, universiteter og læreanstalter, forskningsinstitutter.

 

testbillede