Danish(DK)English (United Kingdom)

R&D

Nedenfor er anført et udvalg af publikationer som er benyttet ved udviklingen af StaldVent eller som er baseret på resultater genereret med StaldVent.
Below you can find publications that have been used in StaldVent or publications that are based on StaldVent calculations.

 

Pedersen, Jørgen;  Strøm, Jan S.   1975:
Afprøvning af ventilationsanlæg til stalde. SBI-notat 56. Statens Byggeforsknings­institut, Hørsholm.(2)

 

Strøm, Jan S.   1978:
Varmeafgivelse fra kvæg, svin og fjerkræ som grundlag for varmetekniske beregninger. SBI-landbrugsbyggeri 55. Statens Byggeforskningsinstitut, Hørsholm. (12)

 

Strøm, Jan S.   1978:
Staldklima og staldklimateknik. Udvalgte artikler. SBI-landbrugsbyggeri 53. Statens Byggeforskningsinstitut, Hørsholm. (10)

 

Strøm, Jan S.   1980:
Farm building design and animal heat loss. Building Research and Practice, Jan./Feb.(1980):28-37. (17)

 

Feenstra, Anne; Strøm, Jan S.  1981:
Staldklima og varmebehov i smågrisestalde. Ugeskrift for Jordbrug 126(1981)27:383 388. (22)

 

Strøm, Jan S.;  Morsing, Svend  1983:
Automatically Controlled Natural Ventilation. In: Proceedings of the second international livestock environment symposium. ASAE Publication (1982)3:161-167. St. Joseph, Michigan USA. (25)

 

Morsing, Svend;  Strøm, Jan S.   1983:
Naturlig ventilation i stalde - dimensioneringsgrundlag. Ugeskrift for Jordbrug 128(1983)16:304 307. (31)

 

Strøm, Jan S. & Morsing, Svend   1984:
Automatically Controlled Natural Ventilation in a Growing and Finish­ing Pig House. Journal of Agricultural Engineering Research 30(1984)4:353‑359. (38)

 

Morsing, Svend;  Strøm, Jan S.   1985:
Styret naturlig ventilation. Dimensionering af anlæg og resultater fra forsøg i slagtesvine­stalde. SBI-landbrugsbyggeri 63. StatensByggeforskningsinstitut, Hørsholm. (44)

 

Morsing, Svend;  Strøm, Jan S.   1986:
Nødventilation i svinestalde. Hyologisk Tidsskrift 8(1986)7:36‑40. (53)

 

Strøm, Jan S.;  Morsing, Svend   1988:
Selecting ventilation units for livestock buildings - a design and pricing PC program. Proceedings of the third international livestock environment ym­posium. ASAE Publication 1‑88. St. Joseph, Michigan USA. (66)

 

Morsing, Svend & Strøm, Jan S.   1990:
PC-program til dimensionering af staldventilation. Landbo-nyt 44(1990)10:32‑36. (72)

 

Morsing, Svend & Strøm, Jan S.   1990:
Brugervejledning for edb-programmet StaldVent til dimensionering af ventilationsanlæg til stalde. StaldVent, version 2.1. Statens Byggeforskningsinstitut, Hørsholm. 71 pp. (74)

 

Morsing, Svend;  Strøm, Jan S.   1992:
Using test data for ventilation units for computerized system selection. 1992 International Winter Meeting. Nashville, Tennessee. Paper No. 92- 4534. ASAE, St.Joseph, MI. (77)

 

Morsing, Svend;  Strøm, Jan S.;  Zhang, Guo-Qiang   1992:
Making test data for ventilation units available for computerized system selec­tion. AgEng1992 paper No. 9202 13. June 1992, Uppsala. (85)

 

Morsing, Svend;  Strøm, Jan S.    1993:
STALDVENT VERSION 2.5+. Et EDB-program til bereg­ning af stald­ven­tila­tion. Bruger­vejledning og anvendt grundlag. Brugervejledning.
StatensJordbrugstekniske Forsøg, Bygholm. 57 sider. (90)

 

Pedersen, Søren; Strøm, Jan S.   1995:
Performance Testing of Complete Ventilation Units. Applied Engineering in Agriculture 11(1):131-136. American Society of Agricultural Engineers, St.Joseph, MI. (93)

 

Strøm, J.S. & Morsing, S.  1995:
Standardløsning vedr. Energieffektivisering af ventilationsanlæg til stalde. Dokumen­tationsdel. Udarbejdet for Energistyrelsen af Forskningscenter Bygholm. Oktober 1995. (94)

 

Morsing, Svend,  Strøm, Jan S. & Jacobson, Larry D. (1997):
StaldVent - A Decision Support Tool for Designing Animal Ventilation Systems. Proceedings from the Fifth International Livestock EnvironmentSymposium. ASAE publication 01-97. (2):843-850. (108)

 

Morsing, Svend & Strøm, Jan S.   (1997):
StaldVent version 3.0 - et edb program til bereg­ning af stald­ven­tila­tion. Brugervejledning for grundmodul. Brugervejledning. DanmarksJordbrugsForskning, Forskningscenter  Bygholm. 51 sider. (115)

 

Morsing, Svend, Strøm, Jan S. & Steinmetz, Henriette Viuf  (1997):
StaldVent 3.0 Jetmodul. Brugervejledning. Danmarks JordbrugsForskning,  Bygholm. 50 sider. (114)

 

Morsing, Svend & Strøm, Jan S.  (1998):
Analyse af staldklima med StaldVent. Grøn Viden - Husdyrbrug Nr 4. Februar 1998. Danmarks JordbrugsForskning, Foulum. 12 sider. (116)

 

Morsing, S.; Zhang, G.& Strøm, J.S. (1999):
Naturlig ventilation af stalde: Dimensionering. Grøn Viden - Husdyrbrug Nr. 13. Danmarks JordbrugsForskning, Foulum. 6 sider. (128)

 

Strøm, J.S.  (1999):
Air physics laboratory in Danish Institute of Agricultural Science - Activities & facilities. Abstract of presentation at international seminar at National Institute of Animal Industry, Tsukuba Science City, Japan. 1 pp. (130)

 

Strøm, J.S. & Morsing, S. (2000):
StaldVent 4.0 Brug af egne komponenter. Manual. Danmarks JordbrugsForskning, Bygholm. 18 sider. (134)

 

Strøm, J.S. & Morsing, S.,  2001a.
StaldVent 4.0 Use of own components. Danish Institute of Agricultural Sciences. Bygholm. 18 pp. (148)

 

Morsing, S. & Strøm, J.S.,  2001b.
Getting started with StaldVent 4.0. Danish Institute of Agricultural Sciences. Bygholm. 21 pp. (147)

 

Morsing, S., Strøm, J.S. & Ravn, P., 2003.
Energibesparende regulering af ventilation i slagtesvinestalde. DJF intern rapport 187, 33 pp. (157)

 

Morsing, S., Strøm, J.S., Zhang, G.Q. & Jacobsen, L., 2003.
Prediction of indoor climate in pig houses. Proc. Int. Conf. On Swine Housings II., ASAE. ISBN 1-892769-33-6, 41-47. (162)

 

Jacobsen, L., Morsing, S. & Strøm J.S., 2004.
A method for estimating the yearly ammonia emission from growing/finishing pig houses. AgEng 2004, Leuven, Belgium.. Book of Abstracts, ISBN 90-76019-258. Paper on CD 302, 8 pp. (169)

 

Pedersen, S., Morsing, S., Strøm, J.S. & Jacobsen, L., 2004.
Simulation of indoor climate in animal houses using CIGR 2002 heat production equations. Proc. int. symp. of the CIGR 2nd Technical Section: New trends in farm buildings. Portugal. On CD-fb2004, 222. (168)

 

Morsing, S., Pedersen, S., Strøm, J.S. & Jacobsen, L., 2005.
Energy Consumption and Air Quality in Growing/Finishing Pig Houses for Three Climate Regions Using CIGR 2002 Heat Production Equations. Agr. Engng. Intl. Vol. VII, no 28. www.cigr-ejournal.tamu.edu  (177)

 

Kai, P.; Strøm, J.S. & Jensen, B-E., 2007.
Delrensning af ammoniak i staldluft. Grøn Viden Husdyrbrug nr. 47. 6 s. (185)

 

Kai, P.; Strøm, J.S.; Zhang, G.; Bjerg, B., 2008.
Partial air cleaning - simulation of annual ammonia emission from a pig house by cleaning only part of the exhaust air. In Agricultural & BioSystems Engineering for a Sustainable World – Proceedings of AgEng2008, 23-25 June 2008, Crete, Greece. Paper No. OP-570 on Proceeding CD. (189)

 

Strøm, Jan Søberg; 2010.
Simulering af tid med maksimum ventilationskapacitet i nattetimer. Rapport over rekvireret opgave nr. 2010–06. 4 s. (194)

 

Andersen, H; Svendsen, P; Nicolaisen, CG; Strøm, JS; Sørensen, K; Götke, K; Sørensen, LC; Morsing, S; 2010
Energieffektiv styringsvenlig staldventilator-unit. Slutrapport Dansk Energi F&U projekt PSO 340-030. Teknologisk Institut, Energi og Klima. (199)

testbillede