(+45) 21 72 98 92 info@dxt-dk.dk

Energi

Energiberegninger

På baggrund af dyrenes varmeproduktion kan varme- og massebalancen for stalden beregnes når udendørskonditionerne er kendte, som illustreret på nedenstående figurer.

Varmeproduktion, vanddampproduktion og CO2-produktion for de enkelte dyregrupper kan beregnes ud fra forskellige varmeproduktionsmodeller i henhold til Strøm/Feenstra, CIGR 2002 eller DIN 18910.

Når dyrehold og bygningsdata samt reguleringsparametre er specificeret kan den nødvendige ventilationsmængde og varmetilsætning under sommer- og vinterkonditioner beregnes til brug for dimensionering af ventilations- og varmeanlæg samt eventuelt kølesystem.

Programmet kan håndtere forskellige ventilationsprincipper inklusiv mekanisk, naturlig, tunnel og combi-tunnel ventilation og indeholder en kundespecifik komponentdatabase, hvor brugeren kan indlægge designværdier for egne komponenter.

Ventilationssystemer med køleanlæg baseret på spray-køling, PAD-køling og mekanisk køling kan beregnes.

Simulering af det årlige varme-, el- og vandforbrug på timebasis kan foretages på baggrund af lokale klimadata. Forskellige filformater inklusiv TMY2, TMY3, REF og CSV kan anvendes i simuleringen.

Til brug for generering af lokale vejrdata kan anvendes tredjepartsprogrammet Meteonorm udgivet af Meteotest AG, Schweiz.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer? Benyt dig af formularen, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.