(+45) 21 72 98 92 info@dxt-dk.dk

Miljø

Emissionsberegning

I programmet er der implementeret modeller til estimering af den årlige ammoniakemission for svine- og fjerkræsstalde med og uden luftrenser. Både kemiske og biologiske luftrensere kan simuleres med fuld og delvis luftgennemstrømning. Renseeffekten for luftrensesystemer med gulvudsug kan ligeledes simuleres.

På baggrund af CO2-koncentrationen og NH3-koncentrationen kan der beregnes et arbejdsmiljøindeks til vurdering af arbejdsklimaet i stalden. Endvidere kan dyrevelfærdsmæssige forhold bedømmes.

I Danmark anvendes StaldVent tll myndighedsbehandling/godkendelse af luftrensere til fjernelse af ammoniak- og lugtemission fra svine- og fjerkræsstalde.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer? Benyt dig af formularen, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.