(+45) 21 72 98 92 info@dxt-dk.dk

Profil

Om StaldVent

Gennem flere år er der blevet forsket i at skabe de bedst mulige varme- og ventilationsforhold i danske stalde. For at dyr kan trives i staldene, og landmanden få et godt arbejdsmiljø under pasningen af dyrene, skal ventilations- og eventuelt varmeanlæg være dimensioneret korrekt. Det gælder for såvel lukkede og isolerede stalde som for åbne og uisolerede stalde.

DXT og afdeling for Jordbrugsteknik ved Aarhus Universitet har derfor i samarbejde med virksomheder, der fremstiller udstyr til ventilations- og varmeanlæg til stalde, udarbejdet et EDB program, som kan lette valget og optimere driften af anlæg.

PC programmet StaldVent

StaldVent er navnet på programmet, som kan give forslag til dimensionering af ventilations- og varmeanlæg, valg af komponenter samt simulering af det forventede klima og energiforbrug året rundt.

Formålet med udviklingen, som startede i 1980‘erne, var at sammenfatte viden om staldklima til et praktisk anvendeligt PC-program til valg af ventilationsanlæg til stalde. Programmet kunne i sin første version bruges til at udvælge de komponenter, som passede til stalden, og senere er system et udviklet til sit nuværende omfang

Staldklima i åbne stalde

Også i åbne og naturligt ventilerede stalde er det en fordel at se på staldklimaet: For det første skal luftskiftet være stort nok i de vindstille perioder, og for det andet skal dyrenes hvileareal beskyttes mod træk, specielt i kolde perioder.

Ventilationsbehov

Størrelsen af produktionen er afgørende for, hvor stort et ventilationsanlæg bør være. Når arten og antallet af dyr samt deres vægt indtastes i StaldVent, regner programmet selv ud, hvor mange gange luften skal skiftes ved maksimal ventilation.

I programmet er indlagt standardværdier for kvæg, svin og fjerkræ samt foreløbige værdier for kalkuner. Standardværdierne omfatter dyrenes afgivelse af varme, vanddamp og CO2.

Hos klimafølsomme dyr kan det være nødvendigt at installere et varmeanlæg. Det er vigtigt at vurdere anlæggets effekt i sammenhæng med bygningens isolering, og dimensioneringen bør desuden altid indeholde en analyse af staldklimaet året rundt, og af det forventede energiforbrug. StaldVent kan benyttes til at beregne både det største varmebehov og behovet for at regulere varmen.

Valg af anlægsdele

Med StaldVent er det muligt at vælge anlægsdele, som opfylder de krav, produktionen stiller. Et ventilationsanlæg stykkes sammen af udsugnings- og indsugningsenheder. Programmet beregner, om ventilation bliver tilstrækkelig med disse dele. Det gælder også i de tilfælde, hvor der vælges diffust luftindtag, f.eks. når luften tages fra tagrummet gennem isoleringen. Varmerør, ribberør etc. til varmeanlæg kan ligeledes vælges via StaldVent.

For denne facilitet er det nødvendigt, at der er afprøvningsdata for de forskellige komponenter. Disse findes i de afprøvningsrapporter, som udarbejdes på Forskningscenter Bygholm.

Staldklima og energiforbrug

I de senere år er der sket mange ændringer i husdyrproduktionen, bl.a. er ønskerne til temperatur og fugtforhold i stalde ændret. Det har store konsekvenser for energiforbruget. I den nye version af StaldVent er det muligt at simulere det årlige energiforbrug til opvarmning og ventilation, og det har åbnet for at foretage konsekvensanalyser af forskellige energibesparende tiltag. Specielt denne facilitet har interesse for energikonsulenterne

Anvendelse af programmet

StaldVent anvendes i mange sammenhænge, både til praktisk dimensionering og salgsarbejde, og til teoretiske analyser og undervisning. Fabrikanter af klimaanlæg til stalde bruger programmet til projektering eller til analyse af specielle, klimatekniske problemstillinger.

StaldVent bruges desuden i forbindelse med undervisning i klimateknik på Aarhus og Københavns Universitet, og nogle landbrugsskoler bruger det til at give eleverne en bedre forståelse af staldklimatekniske sammenhænge.